Bli medlem


Hvem kan bli medlem?

Alle som er ansatt på folkehøgskole kan være vanlig medlem.


Pensjonistmedlemmer er medlemmer som har gått av med pensjon som vil fortsette medlemskapet.


Studentmedlemmer er de som studerer Folkehøgskolepedagogikk, er i studiepermisjon/mindre enn 15% stiling for å videreutdanne seg i folkehøgskolesammenheng. Stipendiater kan også være studentmedlem.


Støttemedlemmer er medlemmer som ønsker å støtte folkehøgskoleforbundets arbeid. De har ikke det samme rettighetene til deltakelse som vanlige medlemmer. De får bladet Folkehøgskolen og andre nyhetsbrev. De kan ikke få forsikringer via UDF.


Medlemsfordeler

Engasjement i lønns- og arbeidsforhold:

Folkehøgskoleforbundet gir sine medlemmer mulighet til engasjement og innsats for å bedre egne og arbeidskollegers lønns- og arbeidsforhold.


Kurstilbud i Folkehøgskoleforbundet

Folkehøgskoleforbundet tilbyr medlemmer og tillitsvalgte gratis kurs og skolering i tariff – og forhandlingskunnskap, arbeidsrett og tillitsvalgtarbeid.


Forsikringsordninger

Folkehøgskoleforbundet tilbyr medlemmene gunstige forsikringsordninger i samarbeid med Utdanningsforbundet og Tryg Forsikring.


Fortløpende informasjon

Som medlem i folkehøgskoleforbundet får du fortløpende informasjon om tariffsaker og andre forhold som berører din arbeidssituasjon. Dette skjer gjennom tillitsvalgtapparatet, elektronisk nyhetsbrev, Folkehøgskoleforbundets hjemmesider og medlemsbladet «Folkehøgskolen».


Utvalg for alle

Folkehøgskoleforbundet har etablert utvalg for lærere, utvalg for praktisk personale og skoleutviklingslaget. Rektorene har et eget lokallag.


Hva koster medlemskapet?

For vanlige medlemmer, som er alle ansatte i folkehøgskolelandskapet, koster medlemskapet 1,38% av brutto lønn.

For pensjonister, støttemedlemmer og studenter koster medlemskapet 500kr i året.


Medlemmer i forbund får trukket 5800kr på arbeidsinntekten i skattemeldingen (for inntektsåret 2022).
Velg Distrikt og folkehøgskole under, og tast inn dine opplysninger på neste side. Dersom du velger Vanlig medlemskap, så husk at ansettelses (og utdannelse) er obligatorisk å fylle ut.