Bli medlem

Hvem kan bli medlem?

Alle som er ansatt på en folkehøgskole, uansett stilling, kan være vanlig medlem i FHF.


Når du går av med pensjon er du ikke lengre vanlig medlem, men hvis du vil kan du fortsette medlemskapet som pensjonistmedlem.

Dersom du er student (lærerutdanning relatert til folkehøgskole) eller andreårselev i folkehøgskolen kan du tegne student- eller stipendiatmedlemskap i FHF.

Vilkår gjelder, les her.


Støttemedlemskap er for deg som ønsker å støtte folkehøgskoleforbundets arbeid, men som ikke tilhører noen av kategoriene over. Støttemedlemmer har ikke de samme rettighetene som vanlige medlemmer. De får bladet Folkehøgskolen og andre nyhetsbrev.Medlemsfordeler

Engasjement i lønns- og arbeidsforhold: Folkehøgskoleforbundet gir sine medlemmer mulighet til engasjement og innsats for å bedre egne og arbeidskollegers lønns- og arbeidsforhold.


Kurstilbud i Folkehøgskoleforbundet: Folkehøgskoleforbundet tilbyr medlemmer og tillitsvalgte gratis kurs og skolering i tariff – og forhandlingskunnskap, arbeidsrett og tillitsvalgtarbeid.


Forsikringsordninger: Folkehøgskoleforbundet tilbyr medlemmene gunstige forsikringsordninger i samarbeid med Utdanningsforbundet og Tryg Forsikring.


Fortløpende informasjon: Som medlem i folkehøgskoleforbundet får du fortløpende informasjon om tariffsaker og andre forhold som berører din arbeidssituasjon. Dette skjer gjennom tillitsvalgtapparatet, elektronisk nyhetsbrev, Folkehøgskoleforbundets hjemmesider og medlemsbladet «Folkehøgskolen».


Utvalg for alle: Folkehøgskoleforbundet har etablert utvalg for lærere, utvalg for praktisk personale og skoleutviklingslaget. Rektorene har et eget lokallag.Hva koster medlemskapet?

For vanlige medlemmer koster medlemskapet 1,38% av brutto lønn.

For pensjonister, støttemedlemmer og studenter koster medlemskapet kr. 500 i året.

Den som betaler fagforeningskontingent, kan trekke fra inntil kr. 7.700 på arbeidsinntekten i skattemeldingen (for inntektsåret 2023).


Velg Distrikt og folkehøgskole under, og tast inn dine opplysninger på neste side. Dersom du velger Vanlig medlemskap, så husk at ansettelses (og utdanning) er obligatorisk å fylle ut.