Innmelding

Folkehøgskoleforbundet (FHF) er en fag-, interesse og idéorganisasjon for frilynte folkehøgskole. FHF former og formidler idéene til den frilynte folkehøgskolen og arbeider overfor myndighetene for å forsikre så gode rammevilkår som mulig. I samarbeid med Noregs kristelege folkehøgskolelag (NKF) har vi forhandlingsrett for alle våre medlemmer overfor Virke og KS. Som medlem av FHF meldes du inn i Utdanningsforbundet. Ved innmelding godtar du at dine opplysninger registreres hos UDF. Det er ikke mulig å reserve seg i mot medlemskapet i UDF.