Innmelding

Folkehøgskoleforbundet (FHF) er en fag-, interesse og idéorganisasjon for frilynte folkehøgskole. FHF former og formidler idéene til den frilynte folkehøgskolen og arbeider overfor myndighetene for å forsikre så gode rammevilkår som mulig. Som fagorganisasjon har Folkehøgskoleforbundet forhandlingsrett for alle sine medlemmer både overfor Virke (de private folkehøgskolene) og KS (de fylkeskommunale folkehøgskolene). Folkehøgskoleforbundet har et veletablert og forpliktendesamarbeid med Noregs kristelege folkehøgskolelag (NKF), og de to organisasjonene har i fellesskap inngått en samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet (UDF). Samarbeidsavtalen med UDF gir pedagogisk personale som meldes inn i Folkehøgskoleforbundet dobbeltmedlemskap i Utdanningsforbundet. Alle våre medlemmer får tilgang til svært gunstige medlemsfordeler gjennom Utdanningsforbundet, og derfor må alle medlemmer ved innmelding godta at opplysninger registreres hos UDF. Det er ikke mulig å reserve seg mot å bli registrert hos UDF.